Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

5026728 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ32

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 12.736.900,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός MIS: 5026728

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ32

Περιγραφή:

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η υλοποίηση του Β΄ κύκλου στοχευμένης παρέμβασης για την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διέθεταν χαμηλά εισοδήματα,  καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκαν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ειδικότερα, καθίστατο εφικτή η υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των νέων συνανθρώπων μας που διαθέταν χαμηλά εισοδήματα και/ή ανήκαν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.  Δυνητικά ωφελούμενοι της παρέμβασης ήταν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας και οι οποίοι/ες ενέπιπταν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

–              χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα,

–              επιβαρυμένη οικογενειακή κατάσταση (μέλη πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ)

–              ευάλωτη κοινωνική κατάσταση (φοιτητές/τριες με αναπηρία, απεξαρτημένοι/ες, μετανάστες/ παλλινοστούντες/ πρόσφυγες, πρώην τρόφιμοι φυλακών, κλπ)

 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2017-2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο