Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, εκ μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, σε αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν, για να ενημερωθούν και να υποβάλουν αιτήσεις για τα προγράμματα, κατευθείαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.turkiyeburslari.gov.tr

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31 Μαρτίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο