Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μπορεί να παράσχει βεβαίωση υποτροφίας σε όσους έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα για οποίο είχαν χρηματοδοτηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο τμήμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο