Προκήρυξη Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών Κινητικότητας IKY για Βραχεία Μετεκπαίδευση (Short Terms)

image011

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει προκηρύξει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών με σκοπό τη μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων ή μεταδιδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστήμιων ή ερευνητικών κέντρων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι συμπληρώθηκε ο αριθμός των εκατό προκηρυγμένων θέσεων του προγράμματος βραχείας μετεκπαίδευσης.Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο