Προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και πολυμορφίας

Anartisi_ProparaskeuastikiSynantisi.png

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ διοργανώνει προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και της πολυμορφίας. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους φορείς και φορείς με λιγότερη εμπειρία, με στόχο την επιμόρφωσή τους για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας.

Πραγματοποιείται 04-06 Ιουλίου στην Αθήνα.

Σε ποιον απευθύνεται

Η προπαρασκευαστική εκπαίδευση απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και που:

 • Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν στο Erasmus+.
 • Έχουν υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί.
 • Είναι φορείς με λιγότερη εμπειρία και έχουν χρηματοδοτηθεί έως 2 φορές τα τελευταία 7 χρόνια.

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε φορείς που βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένη ή και οικονομικά υποβαθμισμένη περιοχή και που περιλαμβάνουν πληθυσμό όπως, για παράδειγμα:

 • ΑμεΑ
 • Ρομά
 • Πρόσφυγες / Μετανάστες
 • Άτομα που ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα
 • Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Πότε και πού πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται δια ζώσης 04-06 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ.

Ποιοι παίρνετε μέρος

Στην προπαρασκευαστική εκπαίδευση μπορούν να πάρουν μέρος έως 45 εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγκεκριμένα, οι θέσεις κατανέμονται:

 • 20 από φορείς της Σχολικής Εκπαίδευσης
 • 15 από φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • 10 από φορείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

40 εκπρόσωποι φορέων θα προέρχονται από την επαρχία και 5 από την περιοχή της Αττικής.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος στην προπαρασκευαστική εκπαίδευση, συμπληρώνετε, έως 17 Ιουνίου 2022, τη φόρμα Συμμετοχή σε προπαρασκευαστική εκπαίδευση για νεοεισερχόμενους φορείς και φορείς με λιγότερη εμπειρία (Δράση ΚΑ210).

Δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Οι συμμετέχοντες στην προπαρασκευαστική εκπαίδευση θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στη συνέχεια αίτηση για συμμετοχή στη Διεθνική Συνάντηση (TCA) “First Step First” που διοργανώνεται από την Εθνική Μονάδα της Ρουμανίας στις 05-09 Σεπτεμβρίου 2022 στο Βουκουρέστι. Στόχος είναι να βρουν εταίρους και να μάθουν πώς να κάνουν αίτηση σε Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας με καταληκτική ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2022.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στην προπαρασκευαστική εκπαίδευση και η τελική επιλογή των φορέων που θα πάρουν μέρος στο TCA θα γίνει από επιτροπή που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προπαρασκευαστική εκπαίδευση μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Μετάβαση στο περιεχόμενο