ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους Ε.Π)

Μετάβαση στο περιεχόμενο