Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ορθή Επανάληψη

13618

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 13080/21­4­2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριμθ. 13080/21­4­2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως προς τις εγκρίσεις και προεγκρίσεις της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η αν. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Αγγέλα Καποτοπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο