Δείτε στα συνημμένα αρχεία τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του ΙΚΥ έτους 2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο