Ρεκόρ αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών μέσω εξατομικευμένης αξιολόγησης ΕΣΠΑ, 2013/14

Μετά και την τελική ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης αξιολόγησης ΕΣΠΑ, οριζόντια πράξη 2013-2014, σημειώθηκε ρεκόΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει προκηρύξει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών με σκοπό τη μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων ή μεταδιδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστήμιων ή ερευνητικών κέντρων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας. ρ αιτήσεων συμμετοχής. Οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν τελικά στις 2.793.

Από αυτές οι 1.711 αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου στην Ελλάδα και οι 1.082 αφορούν αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα εξατομικευμένης αξιολόγησης ΕΣΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2012/13 οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν για μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου ανήλθαν στις 2.450 εκ των οποίων οι 1.391 αφορούσαν μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου στην Ελλάδα και οι 1.059 μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου στο εξωτερικό. Επιπλέον, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ακαδ. Έτους 2012/13 περιελάμβανε και μεταπτυχιακές σπουδές β’ κύκλου στο εξωτερικό.

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διεκδίκησης περαιτέρω κονδυλίων για τη χορήγηση ακόμη περισσότερων υποτροφιών όλων των κύκλων, καθώς και μεταδιδακτορικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  Κόντρα στην συγκυρία της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την πατρίδα μας το ΙΚΥ συνεχίζει να στηρίζει και να επιβραβεύει τους νέους μας.

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων του Προγράμματος Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές α’ κύκλου στο εξωτερικό και στην Ελλάδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο