Συνάντηση της Ελληνογερμανικής Επιτροπής Επιλογής του Προγράμματος IKYDA , 3 Δεκεμβρίου 2012, Βόννη

photo Εγκρίθηκαν 20 νέα ερευνητικά προγράμματα ενώ διερευνήθηκαν δυνατότητες ανάπτυξης περαιτέρω ερευνητικών και ακαδημαϊκών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας – Γερμανίας. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ,  Καθηγητής κ. Νίκος Δεμερτζής, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, Καθηγήτρια κ. Ευθυμία Μπάσδρα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, κ. Φώτιος Αθανασόπουλος και η αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Αλλοδαπών και Μορφωτικών Ανταλλαγών, κ. Άννα Καρακατσάνη.

Διαβάστε Περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο