Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ αναρτά συμπληρωματική ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ στους τομείς: Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Πληροφορίες συμπληρωματικής ανακοίνωσης

Στη συμπληρωματική ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και συμβουλές για να προετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας, ανάλογα με τομέα και δράση που σας ενδιαφέρει.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για:

•    Περιγραφή της Βασικής Δράσης
•    Περίοδο υποβολής αιτήσεων και καταληκτικές ημερομηνίες
•    Χρήσιμα έγγραφα
•    Διαδικασία υποβολής αίτησης
•    Ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία
•    Κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης αίτησης

Ανακοίνωση για κάθε τομέα

Για να σας διευκολύνουμε στην αναζήτησή σας, έχουμε φτιάξει συμπληρωματική ανακοίνωση για όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Βρείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν στη:

•   Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη Σχολική Εκπαίδευση
•    Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Ανώτατη Εκπαίδευση
•   Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
•    Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Για τη Βασική Δράση 1 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 23 Φεβρουαρίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος.

Στη Βασική Δράση 2 οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία.

Συμπράξεις συνεργασίας

•    23 Μαρτίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος

Συμπράξεις μικρής κλίμακας

•    23 Μαρτίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος
•    4 Οκτωβρίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος

Για τη Διαπίστευση Erasmus για τους τομείς Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι στις 19 Οκτωβρίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος.

Βήματα αίτησης για κάθε Βασική Δράση

Για την αίτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε και ακολουθήσετε τα 10 βασικά βήματα που αποδελτιώσαμε για να σας βοηθήσουμε, τόσο για τη Βασική Δράση 1 όσο και τη Βασική Δράση 2:

•    Αιτήσεις ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
•   Αιτήσεις ΚΑ2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Εκτός από τα βασικά βήματα, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τον Οδηγό Erasmus+ για το 2022. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε αγγλικά και ελληνικά.
•    Οδηγός Erasmus+ 2022 Αγγλικά
•    Οδηγός Erasmus+ 2022 Ελληνικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο