Το ΙΚΥ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008

Το ΙΚΥ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008 και έγινε έτσι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που πιστοποιείται σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τη συνολική της δράση και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της! 

Το ΙΚΥ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008 και έγινε έτσι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που πιστοποιείται σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τη συνολική της δράση και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της!

H λήψη πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αποτελεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση στην κατεύθυνση της πιστοποίησης ποιότητας της υπηρεσίας.

Πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης του IKY αποτελεί η συνολική δράση του για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Υποτροφιών. Η πιστοποίηση αφορά όλες τις διευθύνσεις του ΙΚΥ, (Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Διεύθυνση Υποτροφιών), και ηταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας και της αγαστής συνεργασίας του ανθρωπινου δυναμικού του. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο