Το ΙΚΥ προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Προπτυχιακών υποτροφιών για και τέσσερις (4) θέσεις Μεταπτυχιακών υποτροφιών για το Κολλέγιο της Βοστώνης

hc-hc logo Το ΙΚΥ προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Προπτυχιακών υποτροφιών για και τέσσερις (4) θέσεις Μεταπτυχιακών υποτροφιών για το Κολλέγιο της Βοστώνης.

 

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  προκηρύσσει:

  • Τέσσερις (4) θέσεις υποτροφιών

Δύο (2) θέσεις για Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της  Βοστώνης,  φοιτητές  του  μεταπτυχιακού  προγράμματος  Master of Theology,  προκειμένου  να  διανύσουν  μέρος  των  μεταπτυχιακών  τους  σπουδών  στα  θεσμοθετημένα  μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος. 

Δύο (2) θέσεις για Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και  συγκεκριμένα να φοιτήσουν στο πρόγραμμα επιπέδου Master of Theology.

  • Δέκα  (10)  θέσεις  υποτροφιών

Ειδικότερα: 1)  πέντε  (5) θέσεις για  Ομογενείς  φοιτητές  που  φοιτούν  στα  Τμήματα:  α)  Ελληνικών  Σπουδών (Φιλολογίας),  β) Εξελικτικής Ψυχολογίας,  γ)  Στοιχειώδους Εκπαίδευσης  του Ελληνικού  Κολλεγίου και της  Θεολογικής  Σχολής  “Τίμιος  Σταυρός”  της  Βοστώνης  προκειμένου  να  διανύσουν  μέρος  των Πανεπιστημιακών  τους  σπουδών  στην  Ελλάδα  στα  αντίστοιχα  Τμήματα  των  Ελληνικών  Α.Ε.Ι.  και  2) πέντε  (5) θέσεις για  Έλληνες  φοιτητές  α)  Φιλολογίας,  β)  Ψυχολογίας,  γ)  Παιδαγωγικών  Δημοτικής Εκπαίδευσης  και  δ)  των  Θεολογικών  Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης προκειμένου  να  διανύσουν  μέρος  των  σπουδών  τους  στο  Ελληνικό  Κολλέγιο  της  Βοστώνης  ή  στη Θεολογική Σχολή “Τίμιος Σταυρός” της Βοστώνης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις και τις αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο