Το ΙΚΥ με τη βράβευση της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης EFQM “Recognized for Excellence in Europe” (Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία) και την Εθνική Πιστοποίηση της ΕΕΔΕ Αιέν Αριστεύειν έγινε η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που βραβεύεται με αυτή την πιστοποίηση.

Δείτε στον παρακάτω κατάλογο τη λίστα με τους φορείς που έχουν αριστεύσει τα τελευταία χρόνια! Επίσης, μπορείτε να θυμηθείτε τι έγινε τον προηγούμενο Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της βράβευσης από την ΕΕΔΕ.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο