Το ΙΚΥ στο επιτυχημένο “EUROPASS Balloon Day” από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τα 10 χρόνια του EUROPASS στην Ελλάδα!

Στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού εορτασμού για τα 10 χρόνια του EUROPASS διοργανώθηκε και στην Ελλάδα, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, το “EUROPASS Balloon Day” από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Εθνικό Φορέα του EUROPASS για την χώρα μας.

Σε μια μοναδική επετειακή εκδήλωση ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βράβευσε τριάντα φορείς από όλη την Ελλάδα που χρησιμοποιούν με ιδανικό τρόπο αυτό το εργαλείο αναγνώρισης μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ΙΚΥ διατηρεί άριστη συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ενδεικτικό ήταν ότι η πλειοψηφία των βραβευμένων φορέων είναι εγκεκριμένοι από το ΙΚΥ και υλοποιούν σήμερα προγράμματα του Erasmus+.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ΙΚΥ είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα Erasmus+ αφορά στην περίοδο 2014 – 2020 και σε ποσό που ξεπερνάει τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ! Μαθησιακές κινητικότητες, στρατηγικές συμπράξεις, έργα μεταρρύθμισης πολιτικών και αθλητισμός είναι οι τομείς που αποτελούν το Πρόγραμμα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ΙΚΥ είναι υπεύθυνο για τις Αποκεντρωμένες Δράσεις όπου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαθησιακή Κινητικότητα. Αυτή αφορά σε μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, καθηγητές και εργαζόμενους. Οι φορείς αυτοί χρησιμοποιούν το Europass του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ποσοστό σχεδόν 99% καθώς λόγω της λειτουργικότητας και της χρησιμότητας του ως εργαλείο, το ΙΚΥ παροτρύνει όλους τους υποψήφιους φορείς για συμμετοχή στα Πρόγραμμα του, να το αποκτήσουν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο