Διοργάνωση

Η Εθνική Μονάδα της Πορτογαλίας (PΤ01) διοργανώνει την οριζόντια διεθνική συνάντηση στον τομέα του ΚΑ2.

Σε ποιον απευθύνεται

Συμμετέχοντες που συνδέονται με εκπαιδευτικές κοινότητες από τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης (SE), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET), της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΗE) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (AE), εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών, ενώσεις και γενικά φορείς που σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές και ενδιαφερόμενοι να εργαστούν συλλογικά. Υπογραμμίζεται ότι θα προτιμηθούν συμμετέχοντες που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν έργα μέσω των σχολείων τους ή των οργανισμών τους και ειδικά συμμετέχοντες από νεοεισερχόμενους φορείς. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και να συμμετάσχουν στα εργαστήρια.

Ποιους Τομείς και ποιες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ αφορά:

Αφορά τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης (SE), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET), της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΗE) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (AE).

Ποια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+ αφορά:

Ένταξη και Ποικιλομορφία (2021-27)

Πότε και πού πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται δια ζώσης 22-24 Νοεμβρίου 2023, στη Λισαβώνα της Πορτογαλία.

Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου

Αγγλική γλώσσα

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων για την Ελληνική Εθνική Μονάδα

Τέσσερις (4)

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για αξιολόγηση

Μπορείτε έως και  15 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00 να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ακολουθώντας τη διεύθυνση:

https://salto-et.net/events/show/PT01_0511_THO_2023

Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Προσχέδιο προγράμματος εργασιών σεμιναρίου

Περισσότερες πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το TCA και την κάλυψη των δαπανών μπορείτε να ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με το 210-3726354 και τον κ. Μητρόπουλο Κ. Διονύσιο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dmitropoulos@iky.gr.

Ενημέρωση αποτελέσματος αξιολόγησης αιτήσεων

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο