Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης υποτροφίας στη δράση 10.2.2.03.01 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ» -1ος ΚΥΚΛΟΣ

 

dfgdfnkyt

 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από τo Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο.

Πληροφορίες παρέχονται:

Α) από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726395, 210-3726346 και 210-3726394 και στα e- mails: sotiropoulou@iky.gr, sbikaki@iky.gr και mariaeroto@iky.gr
Β) για τεχνική υποστήριξη στα τηλέφωνα 210-3726366, 210-3726311 και 210-3726322 και στο e-mail: ikywebsupport@iky.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο