ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτος 2024-2025

                                     
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                      ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                                   —-
     ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
                                (ΙΚΥ)
                                   —-
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                                                                          Ν. Ιωνία, 19-6-2024
                ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ.: 6755
                                   —-

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος
«Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτος 2024-2025

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας επιλέξιμων υποψηφίων, ανά ειδίκευση, που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων, ανά ειδίκευση, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης», όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν. 15η/12-06-2024).

Οι ανωτέρω Πίνακες έχει αναρτηθεί με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο