01-06-2023/ ΕΚΟ 2020-2021: Ανακοίνωση B΄ Οριστικών Πινάκων.

16026

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 23.03.2023 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Β. Β’ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από: α) 23.03.2023 Πίνακα Κατάταξης, β) 18.05.2023  Β’ Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων και γ) 18.05.2023  Β’ Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ (απόφαση της 17ης/01.06.2023 Συνεδρίας του ΔΣ του ΙΚΥ) ενέκρινε τους κατωτέρω Πίνακες, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IKY στον ακόλουθο σύνδεσμο

 

  • Β’ Πίνακας απορριφθεισών ενστάσεων κατά του από 23.03.2023 Πίνακα Κατάταξης, διότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
  • Β’ Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας με σχετική ενημέρωση, μέσω εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται οι περιλαμβανόμενοι στον συγκεκριμένο πίνακα να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά -εντός της προθεσμίας που θα τεθεί- τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν.
  • Β’ Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων.

 

                           Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                 Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                            Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ESPA

Μετάβαση στο περιεχόμενο