07/06/2023 / Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

CURIEN

         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ HUBERT CURIEN

                                                    Partenariat Hubert Curien (PHC)

 

                                               ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα επιστημονικής ελληνογαλλικής συνεργασίας Hubert Curien (Α.Δ.Α: ΡΕ5646ΜΤΛΗ-ΖΘΞ) και ειδικώς στα οριζόμενα στο «Κεφάλαιο 2 – Συμμετοχή / Υποβολή Αίτησης» της οικείας Πρόσκλησης, στην παράγραφο 3.α του οποίου αναφέρεται ότι ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος, διευκρινίζεται ότι εξίσου επιλέξιμοι ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο