10-03-2023/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ»

11343

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ»

 

Ανακοινώνονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως» για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Νομικής Επιστήμης. Οι πίνακες βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

Ενστάσεις κατά των Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395, -306.

 

 

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

  

  

                                                                                                                                                                 Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

                                                                                                                                      

Μετάβαση στο περιεχόμενο