11/11/2019 – Ανακοίνωση ΙΚΥ Ενστάσεις ΕΚΟ ακαδ. έτος 2017-18

ftgjfdutfu.jpg

Ανακοίνωση του IKY σχετικά με τις ενστάσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Υποτροφιών EKO-Β΄ κύκλος  (ακαδ.  έτους 2017-18)

Σχετικά με τις εκκρεμούσες υποτροφίες ΕΚΟ 2017/18 των φοιτητών που έχουν κάνει ενστάσεις, δεχόμαστε emails αυτού του τύπου:

«Είμαι υπότροφος του προγράμματος ΙΚΥ-ΕΚΟ 2017-2018 μετά από ένσταση και θα ήθελα να σας εκφράσω την δυσαρέσκεια μου απέναντι σας καθώς δεν βγάζετε μια ανακοίνωση για όλους εμάς που περιμένουμε κάθε μέρα τα λεφτά μας από τον Ιούνιο που κάναμε δελτίο έξοδο! Είναι τραγικό!!!!!!! Το Ι.Κ.Υ. δεν λειτούργει αλλά υπολειτουργεί, δεν μας δίνεται σημασία καθόλου και μας λέτε ψέματα ότι δήθεν φταίει η κυβέρνηση και τώρα το γυρίσατε στο ότι φταίει το ΕΣΠΑ. Αλλά και με το ΕΣΠΑ επικοινωνήσαμε και μας είπαν ότι οι πληρωμές μας δεν πάγωσαν και να απευθυνθούμε στο ΙΚΥ !!! Πραγματικά λυπάμαι».

Το ΙΚΥ, διευκρινίζει τα εξής:

  • Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει ένσταση για να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες «Μονογονεϊκή οικογένεια» ή/και «Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι» χωρίς να έχουν άλλες ελλείψεις στον αρχικό φάκελο υποβολής αίτησης, έχουν όλοι λάβει την υποτροφία.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, ερμηνεύοντας τη διάταξη της ΚΥΑ που αναφέρει ότι «Το ΙΚΥ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης…» προχώρησε στην αποδοχή και των ενστάσεων εκείνων των υποψηφίων που μαζί με το αίτημα συμπερίληψης στις παραπάνω κατηγορίες, υπέβαλλαν εκ των υστέρων ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΛΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

                Για τους τελευταίους, υπάρχει, δυστυχώς ΣΑΦΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, για τη ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ των ενστάσεών τους, με εξαίρεση τους υποψήφιους των οποίων τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν, κρίνονται ως διευκρινιστικά των υπολοίπων εγγράφων. Από την Υπηρεσία  διενεργείται ο σχετικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι εκ των υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ. Αυτό σε απλά ελληνικά, σημαίνει πως αν το ΙΚΥ προχωρήσει στην πληρωμή όλων των ενστάσεων, κινδυνεύει με βαριά πρόστιμα και ποινές. 

Επειδή το ποσό που δεν απορροφήθηκε, κινδυνεύει να επιστραφεί, το ΙΚΥ θα προχωρήσει σε έλεγχο επιλεξιμότητας δικαιολογητικών από τους υποψήφιους που έπονται  στον πίνακα επιλαχόντων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, ούτως ώστε να μην μείνει αδιάθετο ούτε ένα Ευρώ του προγράμματος.                                                                                                         

 

Για το ΔΣ του ΙΚΥ

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                          Κυριάκος Αθανασίου

                   Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο