12-05-2023/ ΕΚΟ 2019-2020: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων και 4ου Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων

14815

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»

                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 04/07/2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 04.05.2023 4ου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Β. 4ου ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του: α) από 04/07/2022 Αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης και β) από 04.05.2023 4ου Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», ενημερώνουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. (απόφαση της 14ης/11.05.2023 Συνεδρίας) ενέκρινε τους κατωτέρω Πίνακες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο

  • Πίνακας Εγκριθείσας Ένστασηςκατά του 4ου Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων, για την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της προβλεπόμενης υποτροφίας.
  • Πίνακας Απορριφθείσας Ένστασης κατά του Αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης, διότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
  • 4ος Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας με σχετική ενημέρωση, μέσω εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται οι περιλαμβανόμενοι στον εν λόγω πίνακα να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά -εντός της προθεσμίας που θα τεθεί- τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν.
                              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ESPA

Μετάβαση στο περιεχόμενο