16337

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γ’ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των α) 01.06.2023  Γ’ Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων και β) 01.06.2023  Γ’ Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ (απόφαση της 18ης/13.06.2023 Συνεδρίας του ΔΣ του ΙΚΥ) ενέκρινε τους κατωτέρω Πίνακες, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IKY στον ακόλουθο σύνδεσμο

  • Γ’ Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας με σχετική ενημέρωση, μέσω εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται οι περιλαμβανόμενοι στον συγκεκριμένο πίνακα να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά -εντός της προθεσμίας που θα τεθεί- τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν.
  • Γ’ Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο