17-2-2022| Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων Προγράμματος Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ebr1.png

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με πόρους της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, αποφασίζει την ανάρτηση των «προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων» (πατήστε εδώ).

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή τους, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr

                                                                                                                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                    Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                         Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο