21-06-2023 / Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με το Fulbright Greece

16865

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (Α.Δ.Α.: Ψ5ΖΦ46ΜΤΛΗ-Κ4Ν) αποφασίζει την ανάρτηση τού προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο). Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην οικεία πρόσκληση, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη, σε ημερομηνία που θα τους κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τυχόν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης δύνανται να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής του, ήτοι έως την Τετάρτη 28/06/2023, ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση exoterikou@iky.gr.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

                                                                                   Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο