22-12-2022/ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων και 3ων Οριστικών Πινάκων ΕΚΟ 2019-2020

42621 b

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης  των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του: α)  από 04/07/2022 Αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης, β) από 18/11/2022 3ου Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων και γ) από 18/11/2022 3ου Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. (απόφαση της 41ης/14.12.2022 Συνεδρίας) ενέκρινε τους κατωτέρω πίνακες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο

  • Πίνακας εγκριθεισών ενστάσεωνκατά του: α) 3ου Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων και β) 3ου  Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων  Υποψηφίων, για τις οποίες εγκρίνεται η χορήγηση της προβλεπόμενης υποτροφίας.
  • Πίνακας απορριφθεισών ενστάσεων κατά του : α) Αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης, β) 3ου Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων και γ) 3ου Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων  Υποψηφίων, διότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
  • 3ος Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας με σχετική ενημέρωση, μέσω εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται οι περιλαμβανόμενοι στον εν λόγω πίνακα να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά -εντός της προθεσμίας που θα τεθεί- τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν.
  • 3ος Οριστικός Πίνακας μη Επιλέξιμων Υποψηφίων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο