Ανακοινώνoνται οι Πίνακες Επιλεγέντων-Επιλαχόντων και Απορριφθεισών αιτήσεων καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας ΙΚΥ/ΕΤΕ ακαδ. έτους 2018-19.

Αναφορικά με τις 15 κενές θέσεις του προγράμματος, το Δ.Σ. του ΙΚΥ σε συνεργασία με την ΕΤΕ διερευνά τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε επιστημονικούς τομείς που υπάρχουν επιλαχόντες. Στην περίπτωση που αυτό καταστεί δυνατό θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                     Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                              Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο