24-8-2022/Ανακοίνωση πινάκων επιλεξιμότητας Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών ακαδ. έτους 2022-2023

αρπρ.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» ακαδ. έτος 2022-2023

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας  επιλέξιμων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν. 33η / 4-8-2022).

Οι ανωτέρω Πίνακες έχουν αναρτηθεί με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων  εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
                                        

Μετάβαση στο περιεχόμενο