25-2-2022| Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

eikο.png

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με πόρους της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από 17-02-2022 προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνοβρετανικής συνεργασίας, αποφασίζει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο).  

                                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                                                              Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο