26-05-2023/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

15642

                                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

Επίπεδο

Εξειδίκευση

Θέσεις

Έναρξη υποτροφίας

Διάρκεια υποτροφίας

Μάστερ

Ενταξιακή Εκπαίδευση

Τέσσερις (4)

Έναρξη ακαδ. έτους 2023-2024

24 διαδοχικοί μήνες

Μάστερ

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης

Τέσσερις (4)

Έναρξη ακαδ. έτους 2023-2024

24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14/07/2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας βρίσκονται εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

 

                                              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο