5/11/2018- Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019/ 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού, 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 3) Νομικών Επιστημών, 4) Οικονομικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, έως και την 31η Ιανουαρίου 2019, σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx
και, εν συνεχεία, έως και την 8η Φεβρουαρίου 2019, να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά ως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη -πλην των συστατικών επιστολών).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/kyepif

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2019-2020».

                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                     Κυριάκος Αθανασίου

                                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο