5/6/2019 | Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, πως σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 , κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης,  απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, πως αναβάλλονται και όλες οι σχετικές διαδικασίες που είναι σχετικές με τις προσλήψεις αυτές.

   
                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                                     Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο