6-7-21 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων του Προγράμματος Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

1ο.png

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου MASTER 2 στη Γαλλία- Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλεξίμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία επιπέδου Μ2, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΩΝ546ΜΤΛΗ-130), αποφασίζει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα «Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων» (πατήστε τον σύνδεσμο).
Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του προσωρινού πίνακα «Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την Τρίτη 13 -07-2021, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: exoterikou@iky.gr.
Το πρόγραμμα ελληνογαλλικής συνεργασίας παρέχει 28 υποτροφίες που θα χορηγηθούν στους 28 πρώτους υποψήφιους της σχετικής κατάταξης. Προϋπόθεση για την χορήγηση υποτροφίας είναι η προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης αποδοχής σε ένα από τα προγράμματα Μάστερ 2 δηλωμένα από την ή τον υποψήφιο. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η υποτροφία θα χορηγηθεί στην ή στον επόμενο υποψήφιο κατά την σειρά της κατάταξης.
Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako-gr/ypotrofies-ellino-gallikis-synergasias

Μετάβαση στο περιεχόμενο