Το ΙΚΥ στο 6ο Φόρουμ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

Το Φόρουμ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων διοργανώνεται από την Commission τα τελευταία 6 χρόνια και έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή εκπροσώπους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΜΕ, σχετικών ευρωπαϊκών οργανισμών και ενώσεων καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης με στόχο τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

{slider Το Φόρουμ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων διοργανώνεται από την Commission τα τελευταία 6 χρόνια και έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή εκπροσώπους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΜΕ, σχετικών ευρωπαϊκών οργανισμών και ενώσεων καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης με στόχο τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Το 6ο στη σειρά Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 και 6 Μαρτίου 2015 και σε αυτό συμμετείχαν εκ μέρους του ΙΚΥ η κ. Ελευθερία Καμενοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποτροφιών και οι κ.κ. Ελένη Μαυρογιώργου και Ελένη-Καννελίνα Δαγρέ, στελέχη του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Κατάρτιση αντίστοιχα.

Στο 6ο Φόρουμ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές συνεργασίας ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων και συζητήθηκαν προβλήματα και ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία αυτή, ενώ σημειώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φόρουμ προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας σχεδίων όπως οι Συμμαχίες Γνώσεις που έχουν ενταχθεί πλέον στο Πρόγραμμα Erasmus+. 

Διαβάστε περισσότερα |closed|}

Το Φόρουμ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων διοργανώνεται από την Commission τα τελευταία 6 χρόνια και έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή εκπροσώπους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΜΕ, σχετικών ευρωπαϊκών οργανισμών και ενώσεων καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης με στόχο τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Το 6ο στη σειρά Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 και 6 Μαρτίου 2015 και σε αυτό συμμετείχαν εκ μέρους του ΙΚΥ η κ. Ελευθερία Καμενοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποτροφιών και οι κ.κ. Ελένη Μαυρογιώργου και Ελένη-Καννελίνα Δαγρέ, στελέχη του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Κατάρτιση αντίστοιχα.

Στο 6ο Φόρουμ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές συνεργασίας ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων και συζητήθηκαν προβλήματα και ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία αυτή, ενώ σημειώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φόρουμ προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας σχεδίων όπως οι Συμμαχίες Γνώσεις που έχουν ενταχθεί πλέον στο Πρόγραμμα Erasmus+.

Την πρώτη ημέρα μέχρι το απόγευμα οι ομιλίες ενώπιον της ολομέλειας έγιναν από πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Επίτροπος για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό κ. T. Navracsics, η Υπουργός Παιδείας της Προεδρεύουσας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Λεττονίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου και διαπρεπείς καθηγητές, ενώ ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Συμπράξεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη».
Αναφέρθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να λειτουργεί όπως τον 19ο αιώνα, με κύρια χαρακτηριστικά την ανεξαρτησία από την εκάστοτε Κοσμική και Θρησκευτική Εξουσία. To παραδοσιακό πανεπιστήμιο έχει σαν στόχο την απόκτηση γνώσης, χωρίς απαραίτητα αυτή να συνδέεται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου σε μια παγκοσμιοποιημένη Οικονομία της Γνώσης μπορεί να ειδωθεί ως πηγή γνώσης, ωστόσο η γνώση αυτή δεν διασφαλίζει ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Για το λόγο αυτό απαιτούνται μηχανισμοί ώστε η γνώση αυτή να μπορεί να παράξει λύσεις. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν και σε παραδείγματα κέντρων επιχειρηματικότητας όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το HOPE Program (Erasmus center for Entrepreneurship in the Netherlands) και το Kauffman Foundation “Entrepreneurship across the curriculum” program and grants, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει διοργανώνει part time post graduate diploma για απόφοιτους που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες.

Τονίστηκε, επίσης, ότι είναι σημαντικό το κάθε πανεπιστήμιο να γνωρίζει τις δυνάμεις του. Με το σκεπτικό αυτό η εταιρεία Land Rover-Jaguar συνεργάζεται με τμήματα διαφορετικών Βρετανικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, το οποίο είναι πιστοποιημένο και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου.
Επιπλέον, η εκπρόσωπος της ΕUA (European University Association) Καθ. κ. Maria Helena Nazare αναφέρθηκε στην ομιλία της στην ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Επιχειρήσεων, με βάση κοινούς στόχους, αποτελέσματα και οφέλη. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για νέους τύπους δεξιοτήτων, αυτήν της προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες καθώς και τις ανθρώπινες δεξιότητες. Έγινε επίσης αναφορά στο HEInnovate, ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης και καθοδήγησης, αναρτημένο στον ιστότοπο της Commission, μέσω του οποίου μπορεί ένα ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετρήσει το πόσο προσανατολισμένο είναι σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Άαχεν Καθ. κ. Ernst Schmachtenberg αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα πανεπιστήμια δεν έχουν σαφή εικόνα για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν απαραίτητα επαρκείς γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό, το πανεπιστήμιό του διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στα οποία διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι σημαντικό και από την πλευρά των επιχειρήσεων να έχουν στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, δεδομένου ότι ενδέχεται ανάγκες που θα προκύψουν σε δέκα χρόνια να μην μπορούν να καλυφθούν, επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το πανεπιστήμιο του Άαχεν λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση από επιχειρήσεις για έρευνα. Ωστόσο, τέτοιου είδους συνεργασίες είναι δύσκολες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω του κόστους. Τέλος, ο ομιλητής αναφέρθηκε στη σημασία επαφών με τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον κόσμο της εργασίας.
Ακολούθησαν 4 παράλληλες συνεδρίες, κάθε μία εκ των οποίων αποτελείτο από 2 διαδοχικά workshops. Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα σημεία των 3 εκ των 4 συνεδριών που παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι του ΙΚΥ.

Το workshop 1.1 είχε ως θέμα την προώθηση της διδασκαλίας για την επιχειρηματικότητα (enhancing entrepreneurial teaching). Σημειώνουμε, καταρχήν, ότι η έννοια της επιχειρηματικής εκπαίδευσης (entrepreneurial teaching) αποτελεί ευρέως διαδεδομένη και παραδεκτή έννοια και καλλιεργείται σε πολλά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά την Ευρώπη. Εδώ παρουσιάστηκε το παράδειγμα του Leuphana University του Luneburg και του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο καθηγητής κ. Holm Keller παρουσίασε τη διαδικασία με την οποίαο Πανεπιστήμιό του, το οποίο στο παρελθόν βρισκόταν πολύ χαμηλά στις κατατάξεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Γερμανία, έφθασε να δημιουργήσει εξαιρετική φήμη και να το προτιμούν οι οικογένειες υψηλόβαθμων στελεχών προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά τους, εν πολλοίς χάρη στο πρωτοποριακό entrepreneurial teaching που υιοθέτησαν. Αυτό αποτελείται από 4 δομικά στοιχεία: Καταρχήν, φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου εργάζονται επάνω σε πραγματικές περιπτώσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον, διατηρούν θερμοκοιτίδα καινοτομίας (innovation incubator) όπου αναπτύσσονται βιομηχανικές στρατηγικές κατάλληλες για την περιοχή. Διατηρούν επίσης ένα «ψηφιακό σχολείο» (digital school). Πρόκειται για μία μορφή Facebook μέσω του οποίου οι φοιτητές ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις για τα μαθήματά τους. Τέλος, παραδίδουν μαθήματα σε στελέχη εταιριών για ειδικά θέματα ενδιαφέροντός τους, σε προγράμματα ειδικώς δημιουργημένα για τις ανάγκες τους. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για αμιγώς δημόσιο Ίδρυμα, το οποίο δεν δέχεται ούτε δωρεές και εισπράττει μόνον δίδακτρα για τα ειδικά προγράμματα για τις επιχειρήσεις, τα οποία επενδύει πάλι στην ανάπτυξη της ποιότητας της διδασκαλίας για τους δικούς του φοιτητές.
Ίσως να μην γίνεται αντιληπτό πού έγκειται ακριβώς η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, αλλά, όπως τόνισε ο ομιλητής, κατ’ αυτόν η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορεί να διδαχθεί, αλλά μία στάση που συνίσταται στην έννοια της ανάληψης ευθύνης γα τον εαυτό σου και τους άλλους, την έννοια της πρωτοβουλίας και την έννοια της διαπραγμάτευσης. Όλα τα παραπάνω υπηρετούνται από τους 4 δομικούς λίθους που προαναφέρθηκαν με σημαντικά οφέλη για την απασχολησιμότητα των φοιτητών του Ιδρύματος αλλά και για την περιοχή όπου εδρεύει το Ίδρυμα (100% πληρότητα των ξενοδοχείων όλο το χρόνο, αίσθημα υπερηφάνειας και ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος όλης της επαρχίας).
Ο καθηγητής S. Vyakarnam, διευθυντής του Center for Enterpreneurial Learning του Πανεπιστημίου του Cambridge  που πρωτοστάτησε στη δημιουργία του, μιλώντας για τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου του Cambridge στον τομέα αυτόν, τόνισε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας ενός ολόκληρου οικοσυστήματος προσανατολισμένου στην επιχειρηματικότητα γύρω από ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό, είπε, είναι κοινό στα 10 τουλάχιστον από τα 12 Ιδρύματα που βρίσκονται πρώτα στις διεθνείς κατατάξεις των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, κομβικό σημείο αποτελεί η αλλαγή της κουλτούρας όλου του Ιδρύματος. Εξάλλου, όπως δήλωσε, οι επιχειρηματίες μπορεί να μην γεννιούνται, αλλά σίγουρα «σκοτώνονται» κυρίως από την οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, αναφέρθηκε στο Higher Education Innovation Fund του UK , το οποίο μας ενθάρρυνε να μελετήσουμε.

Το workshop 1.2 εστίασε στο ρόλο που παίζει η ηγεσία ενός Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας και παρουσιάστηκαν σχετικά παραδείγματα από την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, διεθνή fora και επιχειρήσεις.

Στο workshop 3.1 που είχε ως θεματική τις καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μαθησιακές εμπειρίες, παρουσιάστηκε η περίπτωση του DEMOLA Network, από τον υπεύθυνο κ. Ville Kairamo. Πρόκειται για δίκτυο που έχει έδρα στη Φινλανδία και εκτείνεται σε 9 χώρες, μέσω του οποίου μπορούν να συνεργαστούν για διάστημα 3-4 μηνών φοιτητές, στελέχη και πανεπιστημιακοί πάνω σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Οι εταιρείες αντιμετωπίζονται ως μέλη της ίδιας ομάδας και η ομάδα είναι αυτή που έχει την κατοχή των αποτελεσμάτων της συνεργασίας. Ουσιαστικά, οι εταιρείες μέσω της συνεργασίας αυτής αναζητούν δεξιότητες που δεν έχουν τα στελέχη της, ενώ από την άλλη οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.
Ακολούθησε η ομιλία του του εκπροσώπου του Swansey Metropolitan University καθ. κ. Αndrew Penaluna, ο οποίος αναφέρθηκε στην ένωση 100 Βρετανικών ιδρυμάτων υπό τον τίτλο «Entreprise Educators UK”. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του www.openlab.se, Dr Ivar Bjorkman, αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός εργαστηρίου καινοτομίας με τη συνεργασία του Δήμου της Στοκχόλμης, Πανεπιστημίων που εδρεύουν στη Στοκχόλμη και της αντίστοιχης Νομαρχίας με σκοπό τη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης». Στο εργαστήριο αναζητούνται, προτείνονται και στη συνέχεια εφαρμόζονται καινοτόμες λύσεις σε θέματα που απασχολούν την πόλη της Στοκχόλμης, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, τα μέσα μεταφοράς, η γήρανση του πληθυσμού κ.α. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, ερευνητές, εκπρόσωποι startups, στελέχη του Δημόσιου Τομέα, εκπρόσωποι εταιριών αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών εργάζονται σε διαθεματικές ομάδες, ακολουθώντας τη λογική του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, τα στάδια επίλυσης των προβλημάτων είναι η κατανόηση και ο σαφής προσδιορισμός τους, η αναζήτηση νέων ιδεών, ο σχεδιασμός προτύπων και η δοκιμή τους σε πραγματικές συνθήκες. Η χρηματοδότηση προέρχεται τόσο από το Δήμο της Στοκχόλμης, όσο και από Πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες.

Στο workshop 2.2. με θέμα την εκπαίδευση και την πρόσληψη ταλέντων και το πώς μπορεί να είναι συμβατή η αντιμετώπιση των ταλέντων από τα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις, ο κ. Ketan Makwana, εκπρόσωπος της εταιρείας συμβουλευτικής Entreprise Lab, UK, που ασχολείται με τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας στη Μ.Βρετανία και το εξωτερικό παρουσίασε τα προβλήματα που υπάρχουν από την πλευρά των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συχνά οι εργοδότες προτιμούν την παραδοσιακή διαδικασία επιλογής προσωπικού (CV), θέλουν ο εργαζόμενος να είναι ήδη «έτοιμος» να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση και κατά συνέπεια θεωρούν ότι η πρόσληψη νέων ενέχει σημαντικό ρίσκο. Από την άλλη, παρατηρείται το φαινόμενο οι απόφοιτοι να αναζητούν αποκλειστικά θέσεις εργασίας με συγκεκριμένο προφίλ, απορρίπτοντας θέσεις στις οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν, αλλά δεν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. Με άλλα λόγια, συχνά δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να μπουν στην αγορά εργασίας και δεν ξέρουν πώς να πείσουν τον εργοδότη για αυτά που μπορούν να κάνουν.
Στο σημείο αυτό, η εκπρόσωπος του ΙΚΥ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 2+2 της Υπηρεσίας μας , προκαλώντας το ζωηρό ενδιαφέρον των παρισταμένων.

Ο εκπρόσωπος της Vodafone Γερμανίας κ. Georgi Vasilev υπογράμμισε ότι αυτό που ενδιαφέρει την εταιρεία δεν είναι τόσο τι πτυχίο έχουν οι υποψήφιοι, αλλά κυρίως τι μπορούν να κάνουν στην πράξη. Με σκοπό τη δημιουργία μιας πηγής νέων ταλέντων, η Vodafone Γερμανίας χρηματοδοτεί προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν περίοδο πρακτικής άσκησης στην εταιρεία (50 θέσεις). Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στα εργαστήρια καινοτομίας της Vodafone (Young Innovators Event). Eπίσης, η εταιρεία έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα πρόσληψης αποφοίτων (Graduate recruitment Program). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσληψη αποφοίτων για δύο χρόνια, κατά τα οποία οι απόφοιτοι περνούν από όλα τα τμήματα της εταιρείας και επισκέπτονται παραρτήματα της εταιρείας σε άλλες χώρες. Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεξιότητες σε σχήμα Τ, δηλαδή πολύ καλό επίπεδο ειδικών γνώσεων για τον τομέα τους, αλλά και οριζόντιες δεξιότητες.
Τέλος, η εκπρόσωπος του γραφείου διασύνδεσης (career center) του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ. Mia Deubner παρουσίασε τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Το γραφείο διοικείται από Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρύτανη και μέλη, εκπροσώπους καθηγητών και φοιτητικών συλλόγων. Επιπλέον, υπάρχει και συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από 15 εταιρείες. Το γραφείο διοργανώνει networking events και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας/πρακτικής, για την πρόσβαση στην οποία χρεώνονται οι εταιρείες. Επίσης, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι συχνά οι φοιτητές δεν γνωρίζουν τι είναι σε θέση να κάνουν και ότι υπάρχει κενό μεταξύ της προσωπικής άποψης που έχουν οι φοιτητές για τις δεξιότητές τους και την πραγματικότητα.

Το workshop 4.2 “Ανώτατη εκπαίδευση και καινοτομία σε περιφέρειες και πόλεις” ερευνούσε τη σχέση μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των περιφερειών/πόλεων στις οποίες λειτουργούν. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η σχέση είναι ιστορική και συμβιωτική . με άλλα λόγια ο ένας έχει αναπτυχθεί χάρη στον άλλον. Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Αυτή η σχέση μετατρέπεται λόγω των αλλαγώνπου επιφέρουν οι οικονομικές πιέσεις και ο ανταγωνισμός.
Η πρώτη παρουσίαση έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα, κο. Ivan Svetlik, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός εργασίας, οικογενειακών και κοινωνικών υποθέσεων της Σλοβενίας. Η παρουσίαση αφορούσε ένα κέντρο καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί στη Σλοβενία (Slovenian innovation HUB as an innovation eco-system) o σκοπός του οποίου είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση σε τομείς,σ στους οποίους η πόλη της Λιουμπλιάνα, καθώς και ολόκληρη η περιοχή, αλλά και η Σλοβενία στο σύνολό της, έχουν συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, το κέντρο-δίκτυο παρέχει στήριξη σε μεμονωμένες συνδέσεις μεταξύ του τομέα της έρευνας και της οικονομίας με στόχο την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, spin-offs, και αποσχίσεις) και, κατά συνέπεια, το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.Εκτός αυτού, σκοπός είναι επίσης να αναπτυχθούν οι κατάλληλες νέες συστημικές και οργανωτικές λύσεις για μια πιο επιτυχημένη εμπορευματοποίηση της γνώσης, καθώς και να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον ερευνητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τόσο οι εθνικοί όσο και οι ευρωπαίοι επενδυτές.

Η δεύτερη παρουσίαση έγινε από τον Περιφερειάρχη της νότιας Μοραβίας και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου του Μάζαρικ σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας στη Νότια Μοραβία – RIS regional innovation strategy. Η πολιτική της καινοτομίας δημιουργήθηκε με περιφερειακή συναίνεση και πολιτική δέσμευση λόγω των εξής παραγόντων:

  • υψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια (12%)
  • ίδρυση Περιφερειακών Αρχών
  • κλείσιμο του εργοστασίου Flextronics αφήνοντας 2.500 ανέργους πίσω
  • Στρατηγική της Λισσαβώνας – ο ρόλος της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη

Η τελευταία παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έγινε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Accord Group ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στέγασης και κοινωνικής φροντίδας στα Midlands παρέχοντας 13.000 σπίτια, ιατρική περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα σε 80.000 άτομα και απασχολώντας 5.000 άτομα προσωπικό. Το δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε από τη διευθύντρια του Πανεπιστημίου του Wolverhampton, η οποία είναι υπεύθυνη για εξειδικευμένα σχέδια στην περιοχή Black Country καθώς και για την περιφερειακή πολιτική για την καινοτομία που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά διαθρωτικά κονδύλια σε συνδυασμό με τις τοπικές συμπράξεις επιχειρήσεων.

Τη δεύτερη μέρα, η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Οικονομικών της Ουκρανίας (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics) καθ. κ. Irina Zolotaryova παρουσίασε το Εργαστήριο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων (CSR UKRAINE). Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνεται η διδασκαλία διαχειριστικών δεξιοτήτων όπως διαχείριση αλλαγών και διοίκηση επιχειρήσεων από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων σε Πρυτάνεις. Επίσης, προσφέρονται μαθήματα σε φοιτητές πάνω στην Πράσινη οικονομία, τη διαχείριση της καινοτομίας, τη διαχείριση ομάδων και την επικοινωνία. Έχουν δημιουργηθεί επίσης κοινά προγράμματα σπουδών με γαλλικά πανεπιστήμια, καθώς και διαπανεπιστημιακό κέντρο start-ups, στο οποίο μετέχουν ως μέντορες απόφοιτοι που έχουν επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, η εταιρεία IBM χρηματοδοτεί το Global Entrepreneur Program. O ρόλος των επιχειρήσεων σε αυτό το Εργαστήριο είναι ποικίλος. Συγκεκριμένα, έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων κάνουν μαθήματα σε νέους επιχειρηματίες, φοιτητές και μαθητές, έχουν ρόλο μέντορα σε start-ups, συμμετέχουν σε ομάδα αξιολόγησης start-ups και καινοτόμων ιδεών, διοργανώνουν διαγωνισμό δημιουργικής ιδέας και έχουν διοργανώσει επίσης το πρώτο φόρουμ ιδεών. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αναφέρθηκε η δημιουργία ενός νέου κοινού μεταπτυχιακού MBA με το Πανεπιστήμιο του Montpellier και η ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας των φοιτητών, οι οποίοι δημιούργησαν καινοτόμα οικοσυστήματα (π.χ. δημιούργησαν λογισμικό για αυτιστικά παιδιά).

Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου Αalborg Καθ. κ. Μichael Johansen ανέφερε ότι η εξάσκηση των φοιτητών πάνω σε πραγματικές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους φοιτητές και για αυτό δίνουν έμφαση στο problem based learning. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μπορούν πιο εύκολα να βρουν εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, γιατί έχουν πρακτική εμπειρία και επιπλέον εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία που έχουν διδαχθεί. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει ένα university-business incubator program (θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας) καθώς και Διδακτορικά προγράμματα που στοχεύουν στη σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας και στα οποία επιχειρήσεις καλύπτουν ένα μέρος του κόστους της έρευνας. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να γίνουν τα Πανεπιστήμια Κοινωνικοί Καινοτόμοι. Το Πανεπιστήμιο του Aalborg συνεργάζεται με τον Δήμο της πόλης, ο οποίος αποτελεί ένα πραγματικό πεδίο δοκιμής καινοτόμων προτάσεων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των μέσων μαζικής μεταφοράς και της αρχιτεκτονικής με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των πολιτών.

Ο κ. Ketan Makwana, εκπρόσωπος της εταιρείας Enterprise lab, επισήμανε ότι είναι σημαντικό οι φοιτητές να μην περιμένουν να αποφοιτήσουν για να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία, αλλά να αναζητούν εγκαίρως ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ακόμα και εθελοντικής εργασίας. Επίσης, τόνισε ότι είναι σημαντικό να τηρείται η λεπτή ισορροπία μεταξύ ικανοτήτων και αυτοπεποίθησης, δηλαδή ούτε να έχουν οι φοιτητές υπέρμετρη αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους, ούτε όμως να μην ξέρουν ποιες είναι αυτές. Αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρξη μιας διαδικτυακής υπηρεσίας αναζήτησης μεντόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, οι βασικοί τομείς δράσης για την επίτευξη πιο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων, όπως συζητήθηκαν στη στρογγυλή τράπεζα είναι μεταξύ άλλων, η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, η αποδοχή ότι δεν βλέπουν οι μεν και οι δε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο και η χρήση των ευκαιριών χρηματοδότησης που δίνουν τα διαρθρωτικά ταμεία για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων (βλ. περίπτωση Λιθουανίας). Τονίστηκε ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι πάντα έτοιμα για να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και ότι πλέον θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο που έχουν ( ή πρέπει να έχουν) στην κοινωνία.
Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας αξιοποίησε την ευκαιρία να αναπτύξει το πρόγραμμα 2+2 του ΙΚΥ ενώπιον της ολομέλειας και των διαπρεπών μελών του panel, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμός, κ. X. Prats-Monne, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών και ο Υπουργός Παιδείας της Λιθουανίας, ενώ ακολούθησε γόνιμη συζήτηση επ’ αυτού.{/sliders}

Μπορείτε να δείτε όλες τις παρουσιάσεις εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο