9-5-2022| Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος χορήγησης υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων

 

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Προσωρινός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος».

Οι ανωτέρω Προσωρινοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας, εδώ.

Ενστάσεις κατά του πίνακα μη Επιλέξιμων Αιτήσεων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως και τη Δευτέρα 16-5-2022 και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ams.iky.gr
Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στους υποφηφίους/ες και είναι  αναρτημένες εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο