ΩΡΙΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

3052022.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης:
 «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος»

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Οριστικός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος».

Οι ανωτέρω Οριστικοί Πίνακες είναι ταξινομημένοι βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας.
Οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον οριστικό πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Συν. 20η/26-5-2022) ανακηρύσσονται υπότροφοι του προγράμματος.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομοτ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο