Ανακοίνωση σχετικά με προγράμματα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. – Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και πραγματοποίηση διαδικτυακού webinar για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

φλορεντια.png

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει ότι το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, European University Institute, www.eui.eu) θα πραγματοποιήσει ένα διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) σχετικά με τα προσφερόμενα Προγράμματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου στους τομείς Ιστορίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών. Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, από 13:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος (CEST 12:00 έως 13:00), στο Zoom.
Σχετικές πληροφορίες και ο σύνδεσμος εγγραφής παρέχονται στις σελίδες:
https://www.eui.eu/events?id=540170https://apps.eui.eu/EventRegistration/Home/Login?eventId=540170

Στους ακόλουθους συνδέσμους παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές στο EUI:
EUI Phd Programme promotional material
EUI PhdProgramme – general webpage
Department of Economics
Department of History and Civilisation
Department of Law
Department of Political and Social Sciences

Το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας είναι ένα διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό και ερευνητικό για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1628/1986 περί της κύρωσης της ιδρυτικής σύμβασης του Ε.Π.Ι. και, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 1698/1987 και αναλόγως των διαθεσίμων πιστώσεων, το ελληνικό κράτος, ως κράτος μέλος του Ε.Π.Ι., μέσω του Ι.Κ.Υ., ως Εθνικού Φορέα Υποτροφιών, προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως προγράμματα χορήγησης υποτροφιών σε  Έλληνες
Α) για την εκπόνηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου, για κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου,
Β) για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs Max Weber Scholarship», στους τομείς: Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Σπουδές, Οικονομικές Σπουδές.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 αναμένεται να χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές και μία (1) υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα.
Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και στη συνέχεια, η υποβολή στο Ι.Κ.Υ. αντιγράφου της αίτησης συνοδευόμενου από τα οριζόμενα στην εκάστοτε οικεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές είναι η 31η Ιανουαρίου 2022 και για μεταδιδακτορική έρευνα MaxWeber η 18η Οκτωβρίου 2021.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων μεταδιδακτορικής έρευνας MaxWeber είναι αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/iky-epif-metadidaktorikoi
καθώς επίσης και:
https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants.

                                                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

                                                                                                                                                                                                      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                                                        Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο