Ανακοίνωση του link για το webinar για τις υποτροφίες του ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

logo eui

                                                                   Webinar: Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

                                  για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 3/11/2022, ώρα 11.00-13.00

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την διεξαγωγή του διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου (webinar) σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως 13:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να συνδεθούν

μέσω του ακόλουθου link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhkNGFiNTQtMTZmNS00YTc3LWEwMWItYTg5OWNjN2VmNjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22b14e7efd-1f07-41f5-ba4e-292cf6609e1c%22%7d

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210 3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

 

Το ανωτέρω σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση ατόμων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Απευθύνεται σε πτυχιούχους, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στη Φλωρεντία και τις αντίστοιχες υποτροφίες του Ι.Κ.Υ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν:

  • Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Το πρόγραμμα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Πρακτικές συμβουλές για την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση διδακτορικού στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Θέματα ακαδημαϊκής-φοιτητικής ζωής και καθημερινότητας στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Οι προοπτικές σταδιοδρομίας και εξέλιξης που προσφέρονται στους αποφοίτους του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Ι.Κ.Υ. θα απαντήσουν σε ερωτήματα και απορίες των συμμετεχόντων, που θα έχουν τεθεί μέσω chat.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του διαδικτυακού σεμιναρίου ενημέρωσης για τις υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας: στο τέλος της σελίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο