Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2015. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.


Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια


Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια


Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

Ελληνικά Σχολεία που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση ως εταίροι σε Στρατηγικές Συμπράξεις 


Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια 


Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια


Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια 


Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια 


Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια


Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 Διεθνής Κινητικότητα

Εγκεκριμένα σχέδια


Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια –  Επιλαχόντα Σχέδια  – Απορριφθέντα Σχέδια


Μετάβαση στο περιεχόμενο