Ελλάδα και Γερμανία ενισχύουν τη συνεργασία τους στην Έρευνα και Καινοτομία

12366034 10208115629149026 7343077208119262812 o

Τα αποτελέσματα της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα Έρευνας & Καινοτομίας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση “Ελληνο-Γερμανικές Ημέρες για την Έρευνα, την Καινοτομία και τους νέους επιστήμονες” που διοργανώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2015. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, καθηγ. Κώστας Φωτάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας & Έρευνας Thomas Rachel, οι οποίοι έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ, Καθηγήτρια Έφη Μπάσδρα, η οποία παρουσίασε τη συνεργασία του ΙΚΥ με την DAAD τα τελευταία 15 χρόνια με 12357219 10208115633389132 1255164200709645953 o το πρόγραμμα IKYDA και απέδειξε πως η συνεργασία αυτή μπορεί να είναι πρόσφορη και για τις δυο χώρες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 150 άτομα και από τις δύο χώρες. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τον απολογισμό του πρώτου Ελληνο-Γερμανικού Προγράμματος Συνεργασίας για την Έρευνα και Ανάπτυξη, και συζήτησαν τις λεπτομέρειες ενός νέου προγράμματος Ε&Α συνεργασίας. Το πρώτο Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο 2013 με πολύ καλά αποτελέσματα.

Είκοσι τρεις προτάσεις επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση με βάση την επιστημονική αριστεία. Οι ομάδες που συνεργάστηκαν είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα έργα τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.  Ελλάδα και Γερμανία έχουν διαθέσει πάνω από 10 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό. “Με την πρωτοβουλία αυτή, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στις δύο χώρες μας, οι οποίες ωφελούνται σημαντικά” δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Thomas Rachel.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελληνο-Γερμανικό Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) είναι το μόνο διμερές ερευνητικό πρόγραμμα της Γερμανίας σε συνεργασία με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Ε&Α, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Έρευνας της Γερμανίας (BMBF) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συγχρηματοδοτούν ερευνητικά έργα συνεργασίας στους τομείς της υγείας, της βιο-οικονομίας, της ενέργειας, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, της ψηφιοποίησης υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς και σχετικά με υπηρεσίες/εφαρμογές ΤΠΕ, όπως επίσης έρευνα στους τομείς της νανοτεχνολογίας και της φωτονικής.

Στόχος των ερευνητικών προγραμμάτων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 2 χωρών και να προσελκύσουν περισσότερα κονδύλια για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Ο Αν. Υπουργός Κ. Φωτάκης αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου και στο νέο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας, που αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και να χρηματοδοτήσει σχετικές δράσεις πέρα από τον Ορίζοντα 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισήμανε δε ότι το κρίσιμο σημείο είναι πώς θα γίνεται η διακυβέρνηση του Ταμείου χωρίς την εξάρτηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και με μακρύ ορίζοντα πέρα από διετία. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν επαφές με τη Γερμανία και με άλλες χώρες, ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία από αντίστοιχες δομές στο εξωτερικό.

Δείτε σχετικό βίντεο όπως προβλήθηκε από την τηλεόραση του ANT1 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο