Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2001 και κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες μέσα από δραστηριότητες για τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και την προώθηση για την μάθηση γλωσσών. Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών είναι:

1. η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της μάθησης γλωσσών και της πολυμορφίας των διαφόρων γλωσσών που μαθαίνουν, ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση

2. η προαγωγή της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη, που πρέπει να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί

3. η ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης γλωσσών, μέσα και έξω από το σχολείο, είτε για σκοπούς σπουδών, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλαγές.

Με ευκαιρία την ημέρα αυτή, μια σειρά από δραστηριότητες οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη, δραστηριότητες για τα παιδιά και με παιδιά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, μαθήματα στην τάξη και συνέδρια.

Σε όλη την Ευρώπη, 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, που εκπροσωπούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα 47 κράτη μέλη, ενθαρρύνονται να μάθουν περισσότερες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, στο σχολείο ή εκτός σχολείου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχοντας πεισθεί ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για επίτευξη μεγαλύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας, προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη.

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συζήτηση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 μεταξύ 12.15 και 00.14 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) με θέμα τις προκλήσεις της πολυγλωσσίας στα σχολεία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Το συνέδριο ξεκίνησε με μήνυμα της αντιπροέδρου Κρισταλίνας Γκεοργκίεβα, η οποία τόνισε τον καίριο ρόλο των γλωσσών για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Επίσης συζητήθηκαν οι προκλήσεις που παρουσιάζει η διοίκηση ενός πολυγλωσσικού οργανισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο