Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)/ ακαδ. έτος 2020-2021

5131467 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)/ ακαδ. έτος 2020-2021 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ164

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 13.060.000,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός MIS: 5131467

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ164

Περιγραφή:

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η υλοποίηση στοχευμένης παρέμβασης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-2021 για την ενίσχυση και την υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διέθεταν χαμηλά εισοδήματα,  καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκαν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ειδικότερα, δυνητικά ωφελούμενοι της παρέμβασης ήταν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας και διέθεταν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκαν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2020-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο