Νέα ανακοίνωση για το πρόγραμμα ελληνογαλλικής συνεργασίας

15465

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

                                             ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 31 Μαΐου 2023, ώρα Ελλάδος 23:00

                        

Σε συνέχεια της από 23/03/2023 Ανακοίνωσής μας, υπενθυμίζεται στους αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master 2 στην Γαλλία, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή  31 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν 36 υποτροφίες. Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-2023-2024. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

                                                                                                                     Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.                                   

Μετάβαση στο περιεχόμενο