Σας ανακοινώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ειδοποίησε ότι εκ παραδρομής το link για το URFπου αναφέρεται στην σελίδα 191 του Οδηγού του προγράμματος είναι λανθασμένο.

Σας ανακοινώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ειδοποίησε ότι εκ παραδρομής το link για το URF που αναφέρεται στην σελίδα 191 του Οδηγού του προγράμματος είναι λανθασμένο. Το σωστό link είναι το εξής: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/. Μπορείτε να δείτε τον επικαιροποιημένο Οδηγό εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο