ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2022

EIKONA.png

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας το Πρόγραμμα IKYDA 2022 με μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης τα δύο (2) έτη.
Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.
Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα – DAAD για την Γερμανία) από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας.

Έναρξη χρηματοδότησης: Ιούλιος 2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 15/12/2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν το πρόγραμμα IKYDA 2022  περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο