Στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από την Ουκρανία

standwukraine_updated_1.jpg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τους ουκρανούς μαθητές και εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους μετά την εισβολή της Ρωσίας. Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν δράσεις στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών και μέσα από το Erasmus+.

Στήριξη μέσα από το Erasmus+

Το Erasmus+ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη στήριξη και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από την Ουκρανία. Συγκεκριμένα:

  • Οι μαθητές μπορούν να γίνουν δεκτοί από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούν ή συμμετέχουν σε σχέδια Erasmus+. Οι φορείς αξιοποιούν με ευελιξία τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν οικονομική υποστήριξη με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξής τους.
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό με εξειδίκευση μπορεί να σταλεί προσωρινά σε περιοχές φιλοξενίας προσφύγων.

Τέλος, μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό είναι δυνατόν να υποστηριχθούν από φορείς που υλοποιούν σχέδια Erasmus+ σε θεματικές όπως συμπερίληψη και πολυμορφία. Η υποστήριξη μπορεί να γίνει με ανακατανομή μέρους της χρηματοδότησης.

Επιπλέον μέτρα και δράσεις στήριξης

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από την Ουκρανία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο