Συμμετοχή του ΙΚΥ στην πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014,στην οποία συμμετείχε και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών .

Στο πλαίσιο της Συνάντησης η Υπεύθυνη Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΟΧ κ. Άννα Χριστοδούλου παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του 2ου Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης- των Υποτροφιών που εντάσσεται στην Προγραμματική Ενότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02 (ΕΥΣΠΕΔ_Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Μετάβαση στο περιεχόμενο