Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) από το 1951 συμβάλει δυναμικά στην επιστήμη, την τέχνη, τη γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό.
 
Το ΙΚΥ είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020.
Μετάβαση στο περιεχόμενο