Ευέλικτες μορφές κινητικότητας

Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πρόβλεψης στο σχέδιο ευέλικτων μορφών κινητικότητας με συνδυασμό φυσικής και εικονικής κινητικότητας, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων που ενδεχομένως δεν μπορούν να μετακινηθούν για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό. Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, μπορεί να οργανωθεί κινητικότητα με μικρότερη ελάχιστη διάρκεια, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο